Visioner 2024 – fra Orienteringsmødet 14. maj 2024

Mental lood – ”Barselscafe” når ungerne er blevet store. Voksensnakke gruppe om stor og små til med større børn

Barselscafe udvides til Karstoft – Skarrild

Afholde kristendomskursus

Kirkekaffe m. småkage i sognehuset i stedet for i kirken. Så kunne man synge sammen, inden man gik hjem. Det burde ikke være større arbejde end i kirken

Numre sættes op ved begravelse og bryllup. Bare 1 tavle. Folk hører ikke altid numrene – vil gerne kigge på salmer, mens man venter.

Sige trosbekendelsen – eller synges hurtigere (Skrevet på bagsiden: Synge som i de fleste kirker efter salmebog – I Assing kører vi vore egen)

Kirkekoncerter ud over jul og forår

Evt. kl. 12 lørdag m. et par salmer/sange lidt tekstlæsning.

Udvalg arbejde med gudstjeneste

Annoncere salmer i gudstjeneste, specielt efter nadvergang, Måske skulle den ind i den almindelige rækkefølge.

Søge fonde til opførsel af bygning på grunden ved siden af kirken

3-4 lovsangsgudstjenester søndag formiddag på højmessens plads (uden orgel)

Nye toiletter ved kirken – handicapvenlige

Mere samarbejde mellem Sognehus og Missionshus – i forbindelse med foredrag og koncerter.

At vi alle arbejder sammen om: sogneaftner, sangtimer (Alhuset), foredrag i Alhuset, foredrag i Hallen (Idræt). Have arrangementer fælles til at skifte Hallen – Sognehus – Hallen

Større samarbejde mellem skolen og kirken; f.eks. sang – teater – m.m.

Sigurd Barrett – og reklame for messy church ved arrangementet.

Børnekirke under gudstjenesten i et nyt hus ved siden af kirken (Børnene tilbage til nadveren)

Genre lovsangsgudstjeneste fx hver 3. måned med band

  1. påskedag er fantastisk med Xenía

Store Bededag må gerne være rolig og mere til refleksion. Uden information bagefter, men tid til samvær.

Flere nye salmer, indføre tillæg til salmebogen

Koncert med Oslo Gospel Choire i Hallen (evt. flere byer)

Kan vi komme der, hvor børnefamilierne er? – og lave Messy Church dér.

Flere familier med til Messy Church hvordan? – reklamesøjle, plakat op ved institutionerne, når der er Messy Church – ved Kibæk Messe

Brug mere klaver i kirken til gudstjenesterne

Brædtspilsaftner i Sognehuset – for unge og familier

Ind i mellem: Anden liturgi – mere let – for alle (for at få flere – også unge – i kirken)

Ønske om at flere unge mennesker, der kunne få lyst at komme i kirken og sognets arrangementer.

Holde friluftsgudstjeneste i forbindelse med Byfest og KIF-cup som tilbud og gør kirken synlig.

Senere gudstjeneste så alle aldre kan være med.

Mere rytmisk musik til gudstjenester

Mere fælles i Skarrild, Assing og Sdr. Felding – ex. Jagtgudstjeneste, Å-festival

Koncert med Skjern Gospel

Oplæg i Sognehuset med bibeltekster og snak i grupper/bibelstudie. Alfa kursus f.eks.

Lovsangsgudstjeneste

Rytmisk gudstjeneste

Andre sociale medier – minikonfirmand – konfirmand

Mini diakoni: Ung – ældre

Facebook: Hvordan bruges denne platform

Tættere samarbejde med ”vores venner i Polen”

Spændende børne- og ungdomsarbejde

Forkyndende IT hjælp (måske med ældre sagens rådgivere)