Sognehusaftener – foredrag i Assing Kirkes Sognehus

Luther jubilæet i gl. Aaskov kommune

I 2017 er det 500 år siden reformationen blev skudt i gang med de 95 teser om afladen. Dette jubilæum markeres mange steder i verden – og også her i vort nærområde. Kirkerne i gl. Aaskov kommune har sammensat en vifte af forskellige aftner, der hver i sær belyser denne begivenhed og dens betydning for os i dag. På løbesedlen ovenfor er datoer og emner beskrevet, mere detaljeret beskrivelse af de enkelte foredrag findes på de respektive hjemmesider for sognene.

28/9 Sangaften med Luther salmer. Sted: Assing kirke

23/11 Lutherfilmen. Sted: Sdr. Felding Sognehus

Alle aftener kl. 19.30

Fællesarrangementer er en god måde at vise, at kan mødes på tværs af sognegrænser. Vi gør opmærksom på at ved nogle af aftnerne er der betaling for kaffe og kage.

Vel mødt til en række spændende foredrag

“fortvivlelse og tro”
ved Knud Jakobsen

Sognehusaften den 31. august kl. 19.30

Knud Jacobsen er læge og tidligere politiker. Herudover er han meget optaget af fortællingen om Jesus, og har et godt ry for hans evne til at formidle bibelens tekster ved hjælp af fortællingen.
Denne aften vil han fortæller bibelhistorier der tematiserer ’fortvivlelse og tro’ – to modsatrettede begreber der dog hører sammen.

Velkommen til sæsonens første Sognehusaften i Sognehuset, Sandfeldparken 4.

Kurt Flemming – pjerrot fortæller om Caminoen.

Sognehusaften den 16. november kl. 19.30

En pilgrimsvandring i Spanien på 700 km, som han kalder “4 bananer”.
Vi skal høre lidt om historien bag nogle af de ca. 200.000 mennesker der går
turen hvert år, og lidt om hvordan ultimativ fysisk og psykisk smerte kan give ultimativ lykke. Hvad sker der med mennesker på turen og efter turen.

Billedsprog i nyere salmer
ved Lisbeth Smedegaard Andersen

Sognehusaften den 25. januar 2018 kl. 19.30

Foredraget former sig som en salmesangsaften, hvor vi synger nogle af mine salmer, mens jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter, og om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.

På guidet rundtur i evangeliernes verden
ved Morten Hørning Jensen

Sognehusaften den 22. februar kl. 19.30

Jesus fra landsbyen Nazaret sendte chokbølger igennem Israel. Nogle blev rasende på ham, andre glade og andre igen fik håb i en håbløs situation. Med arkæologien og historien som vinger vil vi rejse tilbage til Jesu tid i lyset af Markusevangeliets fortælling.

Hospice en god afsked
ved Rita Nielsen

Sognehusaften den 22. marts kl. 19.30

Hvad er et hospice? Hvordan er det at være alvorligt syg og døende? Og hvordan er det at være pårørende?
Om at holde af og holde ud – om den svære samtale og åndelig omsorg.
Denne aften vil vi høre om livet på et hospice.

St. St. Blicher i ord og toner
ved Bente og Erik Harbo

Sognehusaften den 26. april kl. 19.30

Der er lagt op til en spændende og alsidig aften om forfatteren St. St. Blicher krydret med sang og oplæsning.
Erik Harbo er formand for Blicher-Selskabet, og har igennem 34 år været ansat på Det Kongelige Teater som sanger. Bente Harbo er uddannet lærer og organist akkompagnerer sin mand.

Klaverspil og anekdoter – oplevelser fra et liv som blind
ved Willy Egmose

Sognehusaften TIRSDAG den 29. maj kl. 19.30

Efter at have taget Kirkemusikalsk Diplomeksamen har Willy Egmose i mere end en menneskealder – fra 1968 til 2014 – været organist ved Skjern Kirke. Sideløbende har han dyrket jazzmusikken, blandt andet i Willy Egmose Trio