Internationalt samarbejde

Vores venskabsmenighed

Siden 1983 har der været venskabsbånd mellem Assing Sogns menighed og den lutherske menighed i Nidzica (Neidenburg) i Massurien i Polen (det tidligere Østpreussen).

Til at begynde med indsamlede vi tøj, sko, kørestole, medicin m.m. med henblik på hjælpetransporter til menigheden i Polen. I de senere år har hjælpen fra Assing været af økonomisk art.

Over en tredjedel af den lille menigheds driftsudgifter betales af bidrag fra Assing Sogn.

Vi har jævnligt indsamling i kirken til vores venskabsmenighed, og når der ikke er indsamling til et andet konkret formål, vil de gaver, der lægges i indsamlingsboksen ved udgangen, tilfalde vores venskabsmenighed i Nidzica.

Der blev i januar 2018 sendt kr. 20.000 til Nidzica. Det beløb er primært blev brugt til en renovering af præsteboligen.
I løbet af 2018 har vi indsamlet kr. 25.000, som blev sendt til vores venskabsmenighed i begyndelsen af 2019.

Projekt Kirke til Kirke

Vi er en del af Kirke til Kirke projektet, der er et samarbejde mellem menighedsrådene her på egnen. Projektet har til formål at sætte fokus på folkekirkens mission.

Tre provstier har siden 1996 på forskellig vis haft et godt og udbytterigt samarbejde med flere missionsselskaber. Du kan læse meget mere om projektet her.

Bliv ungdomsvolontør

Projekt Kirke til Kirke har sendt unge provstivolontører ud til opgaver i kirker i Afrika og Asien siden 1996. Hvert forår søges der nye volontører.
Volontørerne rejser ud to og to til et missionsområde igennem et af de missionsselskaber, Kirke til Kirke projektet samarbejder med. Et udlandsophold finder sted i efteråret og varer 3-5 måneder.
Efter hjemkomsten står volontørerne til rådighed i en periode på tre måneder for de sogne der er en del af Kirke til Kirke projektet. Deres opgave består i at fortælle for konfirmander, minikonfirmander, sogneeftermiddage, pensionister, klubber for børn og unge med mere om det arbejde, som de har været en del af under deres volontørophold i efteråret.

Måske er det noget for dig eller en du kender? Så læs mere her