Assing Kirkes Sognehus

Et hyggeligt samlingssted for sognet

Siden tårnet på Assing Kirke blev bygget i 1922, har det været skiftende menighedsråds og præsters mål, at sognekirken skulle have et samlingssted i Kibæk, idet hovedparten af sognets indbyggere jo bor her.

I Sognehuset foregår konfirmandundervisning og kirkekoret øver her. Desuden er Sognehuset ramme om Sognehus-aftener, børnegudstjenester, Assing Sogne Kor, Menighedsrådsmøder, Baby-salmesang og meget andet. Kirkekontor, hvor kordegnen har sin arbejdsplads findes også i sognehuset.

Lidt om sognehusets fremtoning

Øverst på tårnene har vi de græske bogstaver ”chi” og ”rho”, som betyder ”Kristus”. Ved hovedindgangen ligger en gammel, granitkvadre fra Kirken. Over på denne er placeret et kunstværk, der hedder ”Fællesskab”. Man genkender her en familie, en skibsform og en rose – alt sammen symboler, der er relevante for det kristne fællesskab.

Assing Kirkes Sognehus blev indviet og taget i brug den 1. februar 1998.