Assing Kirkes Sognehus

Et hyggeligt samlingssted for sognet

Siden tårnet på Assing Kirke blev bygget i 1922, har det været skiftende menighedsråds og præsters mål, at sognekirken skulle have et samlingssted i Kibæk, idet hovedparten af sognets indbyggere jo bor her.

I Sognehuset foregår konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, og det er her kirkens kor øver. Desuden er Sognehuset ramme om Sognehusaftener, Assing sogne syng-sammen, børnegudstjenester, menighedsrådsmøder, babysalmesang og meget andet. Kirkekontoret og sognemedarbejderens kontor, hvor henholdsvis kordegnen og sognemedarbejderen har sin arbejdsplads, finder du også i Sognehuset.

Lidt om sognehusets fremtoning

Øverst på tårnene har vi de græske bogstaver ”chi” og ”rho”, som betyder ”Kristus”. Ved hovedindgangen ligger en gammel, granitkvadre fra Kirken. Over på denne er placeret et kunstværk, der hedder ”Fællesskab”. Man genkender her en familie, en skibsform og en rose – alt sammen symboler, der er relevante for det kristne fællesskab.

Assing Kirkes Sognehus blev indviet og taget i brug den 1. februar 1998.