Søndagsprædiken

Klaus Møberg
Sognepræst Assing Sogn

7. søndag efter trinitatis

Bøn: Gud Helligånd åben vort sind og vort hjerte, så vi kan forstå, hvor vigtigt den frelse, Jesus har rakt os, er. Lad os i taknemmelighed herfor, gå livet i møde og hvile i, at Guds omsorg for os både favner det alvorlige og det lette.
Amen

****

Matt.10;24-31

****

I dette stykke dukker ordet ”frygt” op fire gange. Tre gange som frygt ikke og en gang om det, vi skal frygte.
Normalt er det sådan, at dem vi frygter/det vi frygter, det vil vi gerne holde os fra livet. Den, vi frygter, vil vi ikke opsøge eller spørge til råds. Vi ser det i politik, hvor dem, vi frygter, holdes uden for landets grænser. Sådan reagerer vi også som privatpersoner, hvor vi forsøger at holde dem væk fra vores liv, som vi frygter.
Men Jesus bruger ordet ’frygt’ lidt anderledes eller drejer situationen lidt. For frygten er for Jesus det, der skal passe på vores liv. Frygten viser, hvem vi skal holde os til. Jesus siger, at vi ikke skal frygte mennesker, men vi skal frygte Gud. Målet er selvfølgelig ikke, at vi skal holde Gud ude af vore liv.
Vi skal ikke frygte mennesker for de kan højst slå os ihjel!!
Ja, okay!! Hmmm.
Det, synes jeg, nu er alvorligt nok. Og jeg tror, det ligger dybt i os alle, at vi frygter dem, der ønsker at slå os ihjel, eller vil os til livs. Men vi skal ikke frygte for dem, så vi bøjer os for dem.

Hvad er det, Jesus vil med denne opfordring til ikke at frygte dem, der kan tage livet af os?
Jesus peger på, at der er en ting, der er værre end at miste livet, og det er at miste livet – altså livet med Gud, evigheden. Derfor skal vi frygte Gud, så vi lytter til ham, følger ham.
Måske gør det det lidt nemmere, hvis vi bruger ordet ærefrygt over for Gud i stedet for frygt. Således at vi skal vise ærefrygt over for Gud. Men det tager lidt af alvoren ud af den meget barske tale, Jesus holdt for sine disciple. Der er noget frygteligt på spil, nemlig; at hvis vi ikke lytter til Gud, tager Jesus til os som Guds Søn, Guds Ord, Guds frelse, så mister vi livet.
Vi mister evigheden.

****

Jeg håber ikke, at I tager det fortrydeligt op med det billede, jeg nu vil bruge. Men i de sidste par uger har et Thailandsk drengefodboldhold været indespærret i en dyb grotte, fanget af vandmasserne. De har været i vore tanker og i nyhederne. Redningsaktionen er nøje blevet beskrevet og fodboldholdet er reddet ud af grotten.

Det var sådan, at redningskorpset kom ind til dem, ydede førstehjælp, og derpå fortalte dem, hvad der skulle ske, og understreget, at hvis de nøje fulgte og gjorde det, som de sagde, så vil de leve.
Lad os da forestille os, at de sagde nej til redningsaktionen, til frelsen, fordi de er i live og ikke vil gå igennem døden for at leve.
Ja, det er selvfølgelig utænkeligt, for disse drenge vidste godt, at livet er på den anden side af dette dødens vand. Derfor gik de med til at blive eskorteret gennem de vandfyldte tunneller og gange – vel vidende at det var farligt.
Havde de forsøgt på selv at komme ud, var de døde, men med den rigtige hjælp og de rette livreddere lykkedes det.

I forlængelse af dette tænkte senarie kunne vi overveje, om det ikke er noget i den stil, vi gør, når vi siger nej til at følge Jesus, verdens frelser, bare fordi det koster noget, fordi der er knyttet lidelse til?
Måske tænker vi: ’Vi er jo i live! hvorfor skal vi bekymre os om livet? – altså livet i evigheden. Hvorfor sætte livet på spil, for at vinde livet?’
Disse overvejelser gør vi, fordi vi nærmest sætter lighedstegn mellem livet her og nu og evighedslivet. Ja, måske synes vi endda, at livet her og nu er lidt bedre, for det kender vi, det er vi sikre på.

Overvejelserne om det evige liv bliver selvfølgelig heller ikke nemmere, når nogle af os præster taler om opstandelse, som noget der sker inden vi dør og tilmed afviser kødets opstandelse. Eller når en meget stor organisation som Folkekirkens Nødhjælp har et slogan om at de tror på livet før døden. Jeg håber sandelig, at dem, der har lavet dette slogan, også tror på livet efter døden. Men hvor om alting er, så påvirker det vores forståelse både at livet her og nu og af evigheden.
Det har konsekvenser at underbetone evighedslivet, lige så vel som det har konsekvenser at overbetone det.

Men vi kunne jo passende i denne sommer, med dyb respekt for det redningskorps, der evakuerede drengene, lade os fylde af taknemmelighed til Gud, fordi han sendte sin redningsaktion til vores verden. Jesus kom som verdens frelser. Det var ikke, for at vi skal slippe livet, men for at vi skal føres fra livet til livet.

Denne redningsaktion vil medfører afsavn. Den kan føre os af veje, der indebær smerte og modgang, ja, den kan medføre, at vi dør tidligere end ellers. Men det helt fantastiske ved Guds redningsaktion er, at den fører til liv på den anden side – ikke den anden side af de vandfyldte tunneler, men på den anden side af døden. Jesus fører os gennem døden og ud til livet, til evigheden.

Derfor siger Jesus, at vi ikke skal frygte døden eller dem der kan slå os ihjel, men derimod prædike, fortælle fra tagene, hvad han hvisker os i ørene. Og hvad der åbenbares os i mørket, skal vi fortælle i lyset, i det åbne. Det er vigtigt, at vi fortæller det videre, selvom det kan koste modstand, for redningsaktionen er i fuldgang, alt er gjort parat, men for at vi kan få glæde af den, skal vi tage imod den gennem troen på Jesus. Billedligt som at tage dykkerdragten og dykkermasken på, så vi kan føres igennem den visse død ud til livet.

Det er værd at fortælle videre!

Amen

6. søndag efter trinitatis

Bøn: Herre Jesus, åben vort sind og vore tanker for dit budskab. Lad os mærke styrke i dit nærvær og freden i din omsorg. Gør dit evangelium stort for os, så vi glad og gerne gør, hvad du ønsker.
Amen

****

Matt.19;16-26

****

I dag skal vi lege med ord og vi begynder med to ord, der begge er på 10 bogstaver.
To ord – der begge starter med Eva.
Nemlig ordene: Evaluering og Evangelium.

Først ordet Evaluering: Alt i dag skal evalueres. Børnene i folkeskolen evalueres, og uddannelsesstederne evaluerer vha. karakterer – og karakterer er der givet mange af den sidste måneds tid både i folkeskole, til studenter og kandidater.
Ved vor datters dimission sagde rektor meget klogt, at den unge med et 12-tal ikke menneskeligt er mere værd end den unge med 02 – men trods de vise ord, så har vi skabt et samfund med stort fokus på karakterer, evaluering, og i kølvandet herpå lider mange unge med lavt selvværd.
Evalueringen når endnu længer ud – sygehusvæsenet, restaurationer, institutioner, campingpladser evalueres. De får stjerner og smileys. Så overalt bliver der vejet, målt, vurderet og evalueret. Det er livet her og nu, det drejer sig om – og alle skal helst blive bedre, være i bevægelse, forandres. Ingen må stå stille, men kæmpe for at være ”den bedste udgave af sig selv”

****

Den unge mand i dagens prædiketekst spøger: Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?
Man kan næsten fornemme evalueringsskemaet.
Han vil evalueres – ud fra loven, de ti bud. Er jeg god nok?!
Han har høj moral, har holdt budene, har et godt omdømme, er fornuftig og rig. Der kan ikke sættes en finger på noget.

Alligevel er den unge mand ikke fuldkommen, for han har i al sin stræbsomhed gravet en kløft mellem sit eget liv og Gud. Han er nemlig rig og ønsker ikke at slippe den sikkerhed og tilfredshed hans penge gir ham.
Så da Jesus evaluerer hans rigdom i forholdet til Gud, bakker han ud. Selvom han gjorde alt for at tækkes Gud, så var der alligevel en ting, der betød mere for ham end at følge Gud.

Det er som om den unge mand vil evalueres – ud fra loven og budene! Da han evalueres ud fra rigdommen, falder det hele sammen.
Det er som om, Jesus véd, at evaluering kan bevirke en optimering, men aldrig at stå på mål for Guds krav om fuldkommenhed.
Fuldkommen bliver man nemlig kun ved et under/mirakel, der er ligeså stor, som hvis en kamel skal gennem et nåleøje.
Og at få en kamel igennem et nåleøje er et umuligt projekt.
Det er svært nok bare at få en tråd igennem et nåleøje. Og selv en tråd er ganske umulig, hvis den er flænset i enden eller har knuder.

Vi har alle – billedlig talt – knuder på tråden og flænsede ender, som gør, at vi ikke kommer igennem nåleøjet ved egen hjælp.
Vi er alle som Eva i GT – vi har gjort og gør ting vi ikke skulle.
Vi har alle syndet og mistet herligheden fra Gud, som Paulus siger det.
Og uanset hvor godt vi ellers opfører os, så har vi alle brug for hjælp. Brug for én udefra, der kan rette op på tingene, tilgive, slette, viske ud – ja, samle trådene eller binde knuderne op.

Kan vi kun måle os selv med evaluerings briller, måtte også vi gå bedrøvet bort – som den rige, stræbsomme unge mand.
Vi kan ikke frelse os selv.

Men den gode nyhed er, at Jesus bytter ordet evaluering ud med evangelium! Ordet Evangelium betyder ”det glædelige budskab” om Guds tilgivelse og kærlighed i Jesus Kristus.
Og det betyder, at Gud ikke evaluerer, for at finde ud af om vi er gode nok til at frelses.
Han véd, at frelsen og det evige liv koster det, ingen kan betale. Derfor har Gud selv betalt det ved Jesu død på korset.
For kun Jesus opfyldte moseloven; opfyldte budene ja, kærlighedens lov, og gennem hans død og opstandelse har han åbnet vejen til Gud – væk fra evaluering og ind gennem evangeliet.

Den gode nyhed er altså, at evalueringerne overbydes af evangeliet. Det som er umuligt for os mennesker, gør Gud for os. Dermed bliver frelsen, det evige liv udelukkende Guds gave, som vi griber, tager til os ved troen på Jesus.
Jesus alene kan gøre noget ved vore knuder og flænsede ender og gøre os fuldkomne.
En kamel kan ikke slippe igennem et nåleøje, men Jesus kan hjælpe os gennem Guds nådeøje.
Gud sætter evangelium højere end evaluering.

I et nu og her samfund, et evalueringssamfund er det svært at acceptere, at vi ikke skal gøre os fortjente til at blive frelst.
Men det er fantastisk, at vi ikke skal evalueres gennem et nåleøje, men at vi i tilliden til Jesus, gennem modtagelsen af evangeliet frit guides gennem Guds nådeøje.

Amen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk