Søndage og Helligdage i Assing Kirke

Hver søndag året rundt er du velkommen til gudstjeneste i Assing Kirke. Oftest begynder vi kl. 10.00, en gang imellem kl. 9.30, så tjek kalenderen. Du kan også se en gudstjeneste-oversigt i Ugeposten.

Gudstjenestens form

Gudstjeneste om søndagen og på helligdage er vores hovedgudstjeneste. Den kaldes højmesse og følger en fast form (liturgi). Hos os kan man som regel følge forløbet på en skærm.

Vi synger salmer oftest ledsaget af orgelmusik, vi lytter til tekster fra Biblen, der bliver prædiket over en evangelietekst, der er bøn, nadver/altergag, og vi bliver sendt hjem fra kirke med Guds velsignelse. Vi har også jævnligt dåb ved søndagens gudstjeneste.

Nogle søndage fraviger vi en smule fra den faste liturgi. Det sker for eksempel, når vi holder familiegudstjeneste.

Indsamlinger

Cirka en gang om måneden er der kirkeindsamling (kollekt) ved gudstjenesten. Du kan lægge din gave i indsamlingsboksen ved udgangen eller indbetale på MobilePay.

Du kan se her, hvad vi samler ind til her.

Selvom der ikke er indsamling til et konkret formål en given søndag, er du selvfølgelig velkommen til at give en gave i kirkebøssen. Typisk vil gaven gå til Assing Kirke & Sogns venskabsmenighed i Nidzica i Polen.

Kirkebil

Til gudstjeneste i kirken om søndagen og til udvalgte gudstjenester og arrangementer i kirken i øvrigt (fremgår af annoncering) er det muligt at køre med Kirkebilen. Se køreplanen her Kirkebilens køreplan.

Det koster kr. 5,00 at køre med.

Kirkekaffe

Med jævne mellemrum serverer menighedsrådet en kop kaffe og en småkage efter gudstjenesten. Det giver god mulighed for at få vendt stort og småt med hinanden og ikke mindst til at ønske hinanden god søndag.