Find svar på kirkelige handlinger i Assing Sogn

Dåb

Dåb aftales med Sognepræsten. Dernæst kommer Sognepræsten på besøg i hjemmet for at drøfte dåbshandlingens forløb. Her oplyser forældrene barnets og faddernes navne.

Du kan kontakte sognepræst Klaus Møberg HER

Et barn skal døbes eller navngives senest 6 måneder efter barnets fødsel. Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivning anmeldes digitalt på www.borger.dk

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen foregår sædvanligvis i skoletiden i Sognehuset, kirken og som udflugter. Der afholdes desuden en konfirmand weekendtur. En forudsætning for at blive konfirmeret er, at man er døbt. Eventuel dåb før konfirmationen aftales med præsten. Du kan kontakte præsten HER.

Konfirmationsdatoer for de kommende år:
Bededag, den 12. maj 2017 kl. 10.00 7. A. og søndag, den 14. maj 2017 kl. 10.00: 7. B.
Bededag 27. april 2018 kl. 10.00: 7. A. og søndag 29. april 2018kl. 10.00: 7. B.

Vielse

Har I beslutter jer for at sige ja til hinanden i kirken, skal I først aftale tidspunktet for jeres bryllup med kirkens præst eller kirkekontor. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til præsten eller kirkekontoret, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken. I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

Der er åbnet op for muligheden af, at en vielse kan foregå andre steder end i kirken. Sognepræsten tager stilling til, om jeres ønske kan imødekommes.

Kontakt præst eller kirkekontoret HER

Kirkelige velsignelse

Den kirkelige velsignelse forløber næsten som vielsesritualet ved et kirkebryllup. Der er dog den afgørende forskel, at præsten ikke spørger parret om de hver især vil tage den anden til ægtefælle. Dette spørgsmål har I jo svaret på, da I indgik ægteskab på rådhuset.  I svarer i stedet ja på vielsesritualets andet spørgsmål om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller.

Der er åbnet op for muligheden af, at en kirkelig velsignelse kan foregå andre steder end i kirken. Sognepræsten tager stilling til, om jeres ønske kan imødekommes.

Find kontaktoplysninger på præst og kirkekontor HER

Spørgsmål og svar til jer som planlægger bryllup

Prøvelsesattest
Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten eller kirkekontoret. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Samtale med præsten
Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her gennemgås vielsesritualet og I aftaler salmerne til jeres bryllup.

Vidner
Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. TaVidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup.

Nyt navn i forbindelse med vielse?
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne.

Skal vielsen foregå i kirken?
Der er åbnet op for muligheden af, at en vielse kan foregå andre steder end i Kirken. Sognepræsten tager stilling til, om jeres ønske kan imødekommes.

Hjemme altergang

Ønsker man altergang i hjemmet, kan man til enhver tid bede sognepræsten om at komme.
Det gælder for gang besværede, syge og andre, som har svært ved at deltage i kirkens gudstjenester.

Kontakt præsten HER

Begravelse/bisættelse

Dødsfald anmeldes til sognepræsten i afdødes bopælsogn senest 2 dage efter dødsfaldet. Der tages kontakt til præsten, der skal foretage begravelseshandlingen,. Præsten kommer på besøg med henblik på samtale om afdøde og svarer på spørgsmål, der måtte være i forbindelse med denne kirkelige handling.

Kontakt sognepræst Klaus Buch Møberg HER

Valg af gravsted

Graveren er behjælpelig med spørgsmål vedr. gravstedet, dets anlæggelse og vedligeholdelse. Almindeligvis tages også kontakt til en bedemand. Ønskes ligbrænding, anvendes samme procedure som ovenfor.

Læs mere om kirkegården og gravstedstyper HER