Kirkekontoret

Elsebeth Rau
Kordegn

Assing Sogns Kirkekontor
Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk
Telefon: 97 19 10 43
E-mail: elra@km.dk

Træffetid:
Mandag- onsdag kl. 10.00 – 12.00
Torsdag kl. 15.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 12.00

Find svar på spørgsmål om….

Anmeldelse af fødsel

Har en jordmoder medvirket ved fødslen, anmeldes denne af jordmoderen.

Faderskab/fælles forældremyndighed

Ugifte forældre kan som regel få faderskabet registreret ved at afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Denne udfyldes digitalt på www.borger.dk med NemId.

Navngivelse

Et barn skal navngives 6 måneder efter barnets fødsel. Hvis barnet ikke døbes, skal navngivningen anmeldes digitalt på www.borger.dk med NemId. Godkendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk

Navneændring

Ved ønske om ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn kan man rette henvendelse til kirkekontoret. Kordegnen vil være behjælpelig med oplysning og vejledning.

Ansøgning om navneændring udfyldes digitalt på www.borger.dk med NemId.

Attest

Ny attest kan bestilles på www.personregistrering.dk eller ved henvendelse til kirkekontoret.

Flere oplysninger kan ses på: www.personregistrering.dk