Babysalmesang

Et tilbud til babyer fra 2 – 10 måneder, og deres forældre

Babysalmesang er blevet ganske populært i de senere år og er en dejlig måde at være sammen med sit barn på. Små børn under et år har endnu ikke et sprog, men de er meget modtagelige over for stemninger og lyde i deres nære omgivelser.

Til babysalmesang er det børnenes sanser, der stimuleres, i en tryg atmosfære sammen med forældrene. Salmesang, børnesange, remser, musik og blide bevægelser er de redskaber, vi tager i brug, med enkle dansetrin, fagter, rytmeinstrumenter og meget andet.

Vi mødes hver torsdag kl. 10.00 -10.45, med efterfølgende kaffe og hyggesnak, i Assing Kirkes Sognehus, Sandfeldparken 4, Kibæk. Sæsonen begynder torsdag den 22. februar, men det er muligt at slutte sig til senere, hvis det ønskes.

Det er gratis at deltage i babysalmesang, men husk at tilmelde dig! Det sker ved henvendelse til sognemedarbejder Kirsten Thoftgaard eller organist Gitte Jørgensen, kontakt dem her.

Datoer i foråret 2018 (alle dage kl. 10.00):

22. februar
1. marts
8.  marts
15. marts
22. marts
5. april
12. april
19. april
26. april

Sæsonen afsluttes med en kravlegudstjeneste torsdag d. 17. maj kl. 10.00 i Assing Kirke

Vel mødt til babysalmesang!
 

Minikonfimand

Minikonfirmand – et gratis tilbud til alle elever i 4. klasse i Assing Sogn

Vi tilbyder 10 gange med undervisning om den kristne tro, gudstjeneste og kirken.
Sammen oplever vi, leger, hører fortællinger, synger, taler om de spørgsmål, minikonfirmanderne helt naturligt og nysgerrigt stiller, vi er kreative, laver drama og meget andet.

SE MERE HER

 

Korskole

Assing Kirkes Korskole er en hyggelig og sjov optakt til at være med i kirkens børne- og ungdomskor. Vi lærer noder, synger rytmiske sange, børnesange, kanons, salmer og meget andet ved de ugentlige korprøver. Og naturligvis finder vi også tid til sanglege og hygge!

Korskolen medvirker ved enkelte familiegudstjenester. Efter en sæson i korskolen er der mulighed for at blive optaget i kirkekoret.

Korskolen starter op i september måned og øver onsdag eftermiddag i Assing Kirkes Sognehus.

Koret ledes af kirkens organist Gitte Jørgensen. Kontakt hende for at høre nærmere om, hvordan man bliver optaget i korskolen.

Kirkekor

Assing Kirkes Kor medvirker jævnligt ved forskellige slags gudstjenester i både sognehuset og kirken som støtte ved salmesangen og med selvstændige korsatser. Repertoiret er alsidigt og består af blandt andet nyere, rytmiske sange, klassiske sange, kanons og salmer. Til korprøverne vægtes stemmetræning højt, og nu og da bliver der også plads til danse- og sanglege.

Koret er inddelt i et børnekor, som øver hver onsdag fra kl. 15:30-16:10 og et ungdomskor, som øver hver onsdag fra kl. 16:15-17:00.

Korstævner, kor-hyggedage og udflugter indgår også i sæsonens aktiviteter. Og kormedlemmerne tjener endda lommepenge for deres indsats!

Koret ledes af kirkens organist Gitte Jørgensen.

Sogne-syng-sammen

Mange har igennem flere år haft stor glæde af de månedlige fællessangaftener i Assing Kirkes Sognehus. Der synges sange fra Højskolesangbogen, viser, ældre og ganske nye salmer, og hvad man ellers kunne have lyst til.

Pausen med tid til en snak er også vigtig, og dertil medbringer hver deltager selv kaffe/te og noget spiseligt.

Det er ikke sikkert, man kan være med til hver eneste sangaften i hele sæsonen, men enhver er velkommen til at deltage i det omfang, man har tid og lyst.

Det er gratis at være med til fællessang, og er man interesseret, kan man henvende sig til organist Gitte Jørgensen, tlf. nr. 51 34 65 75 eller e-mail annebirgitte@privat.dk. Man er også velkommen til bare at møde frem.

Vel mødt til Assing Sogne Syng-Sammen!

Datoer for sæsonens fællessangaftener i 2017-2018,

torsdage kl. 19:30:

7. september
5. oktober
2. november
6. december (NB. denne gang en onsdag!)
4. januar
1. februar
1. marts
5. april
3. maj

Julekor

”Vi synger julen ind” er en festlig decembertradition i Assing Kirke. Ved denne lejlighed spiller kirkens Julekor en fremtrædende rolle, idet koret optræder med en afdeling af danske julesange og engelske Christmas Carols i spændende og afvekslende arrangementer.

Julekoret er således et lejlighedskor, som består af voksne, der øver hver tirsdag fra efterårsferien og frem til arrangementet. Korerfaring og nodelæsningsfærdigheder er naturligvis en fordel, hvis man vil deltage i Julekoret, men ikke et krav. Man skal imidlertid kunne synge rent og være indstillet på et stabilt fremmøde i den periode, Julekoret øver.

Koret ledes af kirkens organist Gitte Jørgensen

Sognehusaftner

Sognehusaftner er foredrag arrangeret af menighedsrådet. Gennem årene har en bred vifte af populære foredragsholdere fyldt sognehuset til bristepunktet. Vi bestræber os på at få stor bredde på de foredrag, vi planlægger. Se programmet for 2017/2018 HER

Foredragene afholdes som hovedregel i Assing Kirkes Sognehus, Sandfeldparken 4 i Kibæk. Foredragene annonceres i Ugeposten, her på siden og på vores Facebook side. Det koster i reglen kr. 50,00 at deltage, og billetter købes ved indgangen.

Koncerter

Gospelkoncert
med Good Time Gospelchoir
v. Henrik Tjagvad

tirsdag den 10. april kl. 19:30
Nærmere information følger

Julekoncert 2018
med Ann-Mette Elten

onsdag den 5. december kl. 19:30
Nærmere information følger

Syng Julen ind 2018
torsdag den 13. december kl. 19:30
Nærmere information følger

Kirkelige organisationer i Assing Sogn

Børne- og ungdomsorg.

Børnekirke – Søndagsskolen
– mødes to søndage om måneden.
Kontaktperson: Hanne Schmidt, tlf. 97 19 17 33.
Se mere her.

Missionshusets børne- og ungdomsarbejde
– har klubber for alle aldersgrupper.
Kontakt: Peter Villumsen, tlf. 97 19 13 99.

Rødderne
– klub for børn, 1-5.kl.
Se mere her.

Upstairs
– klub for unge, 6-10.kl.
Se mere her.

Unge
– i samarbejde med unge i Sdr. Felding.
Se mere her.

De grønne Pigespejdere
– mødes i ”Skovlyst”, Ollingvej 10.
Flokleder: Annelise Høj Petersen, tlf. 97 19 66 73.
Se mere her.

FDF
– mødes i Kredshuset i Landsbyparken.
Kredsleder: Allan Mogensen, tlf. 97 19 20 39.
Se mere her.

Kibæk Missionshus

Kibæk Missionshus på Solbakken 9 i Kibæk, har i løbet af året mange møder og arrangementer for alle.

Kibæk Missionshus er tilknyttet Indre Mission

I Missionshuset er der fællesmøder, basar, særlige familiearrangementer, eftermiddagsmøder, Fredagstræf og m.a.

Programmer kan rekvireres hos formanden
Poul Sørensen, tlf. 97 19 11 92.
Se mere her.

Til missionshuset er der i øvrigt knyttet en række bibelkredse, som gerne optager nye deltagere.

Øvrige organisationer

Åskov Y’s Mens Club
Et kristent fællesskab som støtter nationale og internationale projekter.
Læs mere her.

Den Blå Mølle
I Kibæk findes også ”Den blå Mølle”, der drives af ”Blå Kors”. Den Blå Mølle er et værestedet for personer med misbrugsproblemer, psykiske problemer, sociale vanskeligheder og intet eller skrøbeligt netværk. Miljøet er venligt med trygge rammer uden alkohol eller andre rusmidler.
Se mere her.

Folkekirkens Nødhjælp – driver genbrugsbutik i Nr. Bredgade.
Se mere her.